scratch_orange
scratch_orange
scratch_orange
Design
Kommunikasjon

Teknologi
Slik skaper du vekst gjennom empati for menneskers behov, evner og adferd. Også kalt design thinking.
Si%C3%B8%20web%20mockup
Si%C3%B8%20-%20mac%202
UX-design og nettsideløsning
Studentsamskibnaden i Østfold
#design
#kommunikasjon
#teknologi
Dette tror vi på
For å vinne i ditt marked må du vite hvilke viktige funksjonelle, emosjonelle og sosiale behov dine kunder har. Og for å finne disse må du jobbe utenifra og inn – og ikke innenfra og ut. Altså med kundene i sentrum. 
Hei! Vi er Leonberg
Vi er en gjeng entusiaster som brenner for å skape vekst gjennom brukersentrert design, treffsikker kommunikasjon og smart teknologi som skaper gode kundeopplevelser. 
LeonDeal
Velg mellom tre fordelsavtaler som gir deg forutsigbarhet og våre beste betingelser. Løpende oppdrag, fast pris eller klippekort.
Velg fordelsavtale