scratch_orange
scratch_orange
scratch_orange
Design
Kommunikasjon

Teknologi
Vi skaper vekst og målbare resultater gjennom brukersentrert design, treffsikker kommunikasjon og smart teknologi i sømløse og gode kundereiser.
Si%C3%B8%20web%20mockup
Si%C3%B8%20-%20mac%202
UX-design og nettsideløsning
Studentsamskibnaden i Østfold
#design
#kommunikasjon
#teknologi
Dette tror vi på
For å vinne i ditt marked må du vite hvilke jobber, problemer og gevinster som er viktigst for dine kunder å løse. Og for å finne disse må du jobbe utenifra og inn – og ikke innenfra og ut. Altså med brukeren i sentrum. 
Hei! Vi er Leonberg
Vi er en gjeng entusiaster som brenner for å skape vekst gjennom brukersentrert design, treffsikker kommunikasjon og smart teknologi som skaper gode kundeopplevelser. 
LeonDeal
Velg mellom tre fordelsavtaler som gir deg forutsigbarhet og våre beste betingelser. Løpende oppdrag, fast pris eller klippekort.
Velg fordelsavtale