Fordelsavtale – forutsigbart og lønnsomt

Lion Deal
Med Lion Deal jobber vi kontinuerlig med å utvikle og forbedre dine produkter, tjenester og kundereiser. Du betaler ikke ekstra for de gode idéene - kun for løpende timer.

Minimum 200 timer per år.
Timepris fra 1.092,-
LEVERANSEMETODIKK:
- Designprosess
FORDELER:
- Gode betingelser
- Min Side med prosjektoversikt
- 8 timers responstid
- Målbare resultater
Ta kontakt
Tiger Deal
Med Tiger Deal får du en konkurransedyktig pris på dine faste løpende oppdrag som produksjon av filmer, bilder, tekst, annonser, PR eller kampanjer.

Årsavtale.
Fast avtalt pris.
LEVERANSEMETODIKK:
- Spesifisert produksjon
FORDELER:
- Forutsigbart
- Bedre lønnsomhet
Be om tilbud
Zebra Deal
Med Zebra Deal kjøper du klippekort med redusert timepris. Kjøpte timer faktureres ved aktivering av klippekort.


Minimum 50 timer.
Timepris fra 1.250,-
LEVERANSEMETODIKK:
- Behovsbasert
FORDELER:
- Gode betingelser
- Min Side med prosjektoversikt
- 8 timers responstid
Kjøp klippekort