MARKEDSPLAN – ET RESULTAT AV INNSIKT, STRATEGI OG TAKTIKK

Prosessen med å lage en god markedsplan starter med innsikt og kunnskap om dine kunders viktigste behov, adferd og holdninger. Deretter lager du en strategiplan med valg av målgrupper, posisjon, branding og smarte mål. Til slutt velger du hvilke taktiske grep du må ta for å nå dine mål, med  bruk av produkt, pris, distribusjon og kommunikasjon som virkemidler.

Denne metodikken for å etablere en markedsplan er veletablert blant virksomheter over hele verden, og startet med Neil McElroys memo fra 1931. Den handlere om tre faser i arbeidet med å etablere en markedsplan
 • Diagnostikk
 • Strategi
 • Taktikk
Diagnostikk handler om å kartlegge egen og konkurrenters posisjon, styrker og svakhenter, og markedets behov, adferd og holdninger for å muliggjøre en en god segmentering og målgruppebeskrivelse som avdekker potensialer i forhold til markedsverdi og egen markedsandel.

Strategi handler om å ta valg om målgruppe, posisjon, personlighet og strategiske mål for de neste 12 måneder.

Taktikk handler om valg av virkemidler for å nå dine mål (pris, produkt, distribusjon og kommunikasjon).
 
Leonberg hjelper deg med din markedsplan – fra innsikt og kunnskap, til strategi, mål og taktisk valg av kommunikasjon – som snakker til både hjertet og hodet.
Målene kan være alt fra økt kjennskap, vurdering og preferanse til forbedring og utvikling av dine kundereiser.

Alt starter med innsikt
Design Thinking og markedsorientering handler om å skaffe innsikt og kunnskap om behov, adferd og holdninger ved å involvere kunder og målgrupper gjennom dialog, observasjon og undersøkelser, før man legger strategiske planer med tilhørende taktiske virkemidler.

Hvorfor? Fordi det gjør at din markedsplan vil lønne seg - alltid. Alt annet vil føre til at du jobber i blinde uten mål og mening.

Sabotører: I alle virksomheter finnes det sterke personligheter som overkjører kunnskap og innsikt med egne hypoteser, teorier, følelser og behov. Dette er ikke bare dumt og uansvarlig. Det er også misbruk av virksomhetens ressurser, og vil føre til utvikling av produkter og tjenester som ikke skaper verdi hverken for kundene eller virksomheten.

Forskning viser at virksomheter som omfavner empati, innsikt og kunnskap i en markedsorientert tilnærming lykkes bedre enn andre.

Innsikt om menneskers behov, adferd og holdninger må derfor legges til grunn for alt arbeid med å utvikle en god markedsplan.
 
Med innsikt og kunnskap avdekker du:
 • hvem som er dine viktigste konkurrenter
 • hvem som er dine målgrupper
 • hvilke behov, ønsker og drømmer som betyr mest for dem
 • hvilke assosiasjoner de har om dine produkter
 • hvilke adferd og holdninger de har
 • hva de tenker på i en kjøpssituasjon
 • hvor ofte du blir husket i en kjøpsituasjon
 • om ditt verdiløfte tilfredsstiller deres viktigste behov
 • hvilke muligheter du har til å vinne nye kunder
 • hvilke holdninger du må endre eller ta hensyn til
 • hva som kan påvirke målgruppens adferd
 • hvilke barrierer som står i veien for vekst
 • hvilke SMARTE strategiske mål du må nå

Hva er et SMART* strategisk mål?
Hvis din virksomhet er markedsorientert og jobber med Design Thinking som metodikk vil du være i stand til å svare godt på alle disse spørsmålene, og det blir da mulig å lage en markedsplan med SMARTE strategiske mål som skaper verdi.

SMARTE strategiske mål skal i din markedsplan skrives på følgende måte:
 • Øk (f.eks. kjennskap)
 • for (produkt/virksomhet)
 • blant (segment/målgruppe)
 • med (målbart tall fra - til)
 • i løpet av (dato).

Markedsplanen din kan ha flere målgrupper og strategiske mål. To til tre mål er ofte overkommelig innenfor tilgjengelige ressurser. Hvert mål i strategiplanen etterfølges av konkrete tiltak som kan handle om endring av produkt, pris, distribusjon og kommunikasjon.

Målene måles, analyseres og endres etter behov – hvert regnskapsår. 

Alt basert på innsikt om kundens behov, adferdig og holdninger, din kjøpstrakt, og faser i den som må forbedres for å nå dine mål.

Derfor er det helt sentralt å starte med innsikt før man legger strategiske planer og velge taktikk og virkemidler for å nå disse. Velger du å hoppe bukk over diagnostikk (innsikt og kunnskap) og strategi, vil du ikke være i stand til å lage en god markedsplan, ei heller måle effekten av tiltakene.  Resultatet kan i verste fall bli at du bruker ressursene på tiltak som ikke betyr noe for dine kunder.

Som reklamebyrå er vi avhengig av en god brief som bygger på innsikt – ikke hypoteser. Ta gjerne kontakt slik at vi sammen kan legge gode planer for din virksomhet basert på empati for kundenes behov, ønsker, drømmer, adferd og holdninger.

La oss hjelpe deg med din markedsføring fra A-Å. 
Ta kontakt på post@leonberg.no for et uforpliktende møte.


* SMART
Smarte mål kjennetegnes ved at de er spesifike, målbare, oppnåelige, realistiske og tidsbegrenset (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound)
 
#Design Thinking
#Forretningsmodell
#Segmentering
#Strategi
#Taktikk
#Kommunikasjon
#SEO