De beste i verden har en ting felles. Et profesjonelt støtteapparat.
Leonberg har vært med å etablere en nye kommunikasjonsstrategi for Stadion-kjeden, som består av ca 100 sportsfaghandlere i Norge. Kjeden har som uttalt mål og være en motpol til de tradisjonelle kjedene som fremmer likhet fremfor mangfold, kvalitet og service. Stadion-kjeden består av lokalt eide spesialforretninger som drives under egen navn og profil. Sentralens oppgave er å supportere butikkene med alt de trenger for å drive sin egen virksomhet - på sine egne premisser – ikke kjedens.
omslagsbilde
Innmat_1
Innmat_2
Innmat_3
Innmat_4