Prospekt og illustrasjoner til boligprosjektet Tribunen
Prospekt og illustrasjoner til boligprosjektet Tribunen
Tribunen er et boligprosjket levert av Frigaard Bolig. I oppdrag fra Frigaard leverte vi alt fra prospekt, nettside med boligvelger, vedleggshefter, tilvalgskatalog og 3D-bilder.

Se mer av prosjektet på tribunen.no
fasade
1625037708
1625494372
1632475441
1632493819
1632493846
1633597414
1633611075