TREFFSIKKER KOMMUNIKASJON MÅ LØSE EN VIKTIG JOBB

Valg av produkter og tjenester styres av kundens behov for å utføre en jobb, fjerne et problem og gi en tydelig gevinst – funksjonelt, emosjonelt og sosialt.


Alle produkter og tjenester vi kjøper løser én eller flere viktige jobber. Og jo bedre du er i stand til å løse dem, desto mer er kunden villig til å betale.

Ved f.eks. kjøp av bil kan de funksjonelle jobbene handle om økt mobilitet, plassbehov, fremkommelighet, energiforbruk osv. De emosjonelle jobbene kan være behovet for økt komfort, sikkerhet og design, mens den sosiale jobben handler om identitet, status, verdier og holdninger.

Velg din posisjon
Louis Vuitton, Porsche og Apple er eksempler på selskaper som leverer i verdenstoppen på emosjonelle og sosiale jobber, og klarer dermed å ta vesentlig mer betalt enn mange av sine konkurrenter. De funksjonelle jobbene er det derimot vanskeligere å skille seg ut på – altså: en koffert eller veske brukes til transport og oppbevaring. De fleste bilmerker leverer tilnærmet lik fuksjonalitet, og en PC må kunne kjøre et utvalg programvarer. 

Uansett valg av strategi og verdiløfte – det viktigste er å være tydelig på hvilke jobber dine produkter og tjenester skal løse på en bedre måte enn konkurrentene. 

Reklame som virker
Når du kjenner dine målgruppers viktigste behov, utfordringer og drømmer, er det mulig å lage reklame som skaper interesse, genererer god trafikk og gir høy konvertering av nye kunder.

La oss hjelpe deg med din markedsføring i en helthetlig kundereise fra oppmerksomhet, synlighet og kjennskap – til kjøp og gjenkjøp – der kundens behov står i sentrum for valg av strategi og taktikk.

Vi hjelper deg med:
Idé og kommunikasjonskonsept
Kampanjer
Annonser
Direkte reklame
Salgsmateriell
PR, messer og utstillinger
Tekst
Film
Foto / 3D
WR
Animasjon
Illustrasjoner
SEO / SEM
designet2
Design
Med brukersentrert design i en sømløs kundereise – som løser en viktig jobb, fjerner et problem og gir en tydelig gevinst – får du entusiastiske og lojale kunder. Kravene til brukervennlighet har aldri vært høyere enn i dag for å vinne og beholde kunder.
Les mer om design
Si%C3%B8%20web%20mockup
Teknologi
La teknologien jobbe for deg. Distribuer, analysér, automatisér, integrer og jobb smartere og mer effektivt. Spør oss om råd – vi har solide referanser, og kan vise til økt verdiskapning for våre kunder.
Les mer om teknologi
Bilde viser skisser av et mobilt UX-desgin for intuitive og sømløse kundereiser
Design
Med brukersentrert design i en sømløs kundereise – som løser en viktig jobb, fjerner et problem og gir en tydelig gevinst – får du entusiastiske og lojale kunder. Kravene til brukervennlighet har aldri vært høyere enn i dag for å vinne og beholde kunder.
Les mer om design
Teknologi
La teknologien jobbe for deg. Distribuer, analysér, automatisér, integrer og jobb smartere og mer effektivt. Spør oss om råd – vi har solide referanser, og kan vise til økt verdiskapning for våre kunder.
Les mer om teknologi
Si%C3%B8%20web%20mockup
scratch_orange
La oss hjelpe deg med design, kommunikasjon og teknologi som skaper vekst og målbare resultater for din virksomhet.

Kontakt oss på post@leonberg.no
Velg fordelsprogram