MARK YOUR
TERRITORY

Valg av produkter og tjenester styres av kundens behov for å utføre en jobb, fjerne et problem og oppnå en tydelig gevinst – funksjonelt, emosjonelt og sosialt.


Ved kjøp av bil kan de funksjonelle behovene handle om økt mobilitet, plassbehov, fremkommelighet, energiforbruk osv. De emosjonelle behovene kan f.eks. være komfort, sikkerhet og design, mens de sosiale behovene handler om identitet, status, verdier og holdninger.

Velg din posisjon
Louis Vuitton, Porsche og Apple er eksempler på selskaper som leverer i verdenstoppen på både funksjonelle, emosjonelle og sosiale jobber, og klarer dermed å ta vesentlig mer betalt enn mange av sine konkurrenter. 

Ved valg av posisjon er det viktig er å være tydelig på hvilke jobber dine produkter og tjenester skal løse på en bedre måte enn konkurrentene – enten det gjelder funksjonelle, emosjonelle eller sosiale behov.


La oss hjelpe deg med din markedsføring i en helthetlig kundereise fra oppmerksomhet, synlighet og kjennskap – til kjøp og gjenkjøp – der kundens behov står i sentrum for valg av strategi og taktikk.

Vi hjelper deg med:
Valg av taktikk
Idé og kommunikasjonskonsept
Kampanjer
Annonser
Direkte reklame
Salgsmateriell
PR, messer og utstillinger
Presse
Tekst
Film
Foto / 3D
WR
Animasjoner
Illustrasjoner
SEO / SEM
designet2
Design
Brukersentrert design skaper gode kundeopplevelser fordi det løser en jobb basert på brukernes behov, evner og atferd.
Les mer om design
Si%C3%B8%20web%20mockup
Teknologi
La teknologien jobbe for deg. Distribuer, analysér, automatisér, integrer og jobb smartere og mer effektivt. Spør oss om råd – vi har solide referanser, og kan vise til økt verdiskapning for våre kunder.
Les mer om teknologi
Bilde viser skisser av et mobilt UX-desgin for intuitive og sømløse kundereiser
Design
Brukersentrert design skaper gode kundeopplevelser fordi det løser en jobb basert på brukernes behov, evner og atferd.
Les mer om design
Teknologi
La teknologien jobbe for deg og dine kunder. Distribuer, analysér, automatisér, integrer og jobb smartere og mer effektivt. Spør oss om råd – vi har solide referanser, og kan vise til økt verdiskapning for våre kunder.
Les mer om teknologi
Si%C3%B8%20web%20mockup
Scrathc-icon
La oss hjelpe deg med design, kommunikasjon og teknologi som skaper vekst og målbare resultater for din virksomhet.

Kontakt oss på post@leonberg.no
Velg fordelsprogram