Markedsføring og teknologi
Lag bedre nyhetsbrev
Nyhetsbrev er ofte en viktig del av den digitale markedsføringsstrategien. Se det i sammenheng med dine andre digitale aktiviteter for å generere høyere trafikk og flere konverteringer.

 
Her får du noen tips til innhold som kan gi hyppigere åpnings- og klikkfrekvens. Bruk dem til å få bedre effekt av dine nyhetsbrev.

 
  • Lag en relevant tittel som skaper nysgjerrighet
  • Sørg for en lett gjenkjennelig avsender
  • Du trenger ikke alltid bilder. Mange epostprogrammer laster ikke inn bilde
  • Sett ikke viktig tekst inn i bildet (se forrige punkt)
  • Benytt kulepunkter eller nummerert liste for å forenkle budskapet
  • Fremhev linker slik at de er lett å se
     
Tenk på landingsiden din. En relevant landingside er helt avgjørende for at et god nyhetsbrev skal fungere optimalt og gi ønsket effekt. Dersom leseren ikke finner mer informasjon om nyhetsbrevets innhold på landingsiden, faller interessen. God og gjennomtenkt oppbygging av websiden med tydlige CTA (handlingsknapper) bringer leseren videre på siden eller genererer klikk som konverterer.


Analyse

Mange nyhetsbrevløsninger gir god statistikk og oversikt. Men de sier sjelden noe om hva kunden gjør videre på landingsiden. Samkjør derfor nyhetsbrev med kampanjer i f.eks. Google Analytics for å sikre kunnskaper om effekten. Bruk rapporten til å korrigere og justere. På denne måten kan du videreutvikle kampanjen til maksimal effekt.


Anbefalte nyhetsbrevløsninger

Michael Helgesen

Michael Helgesen

Webutvikler
Send e-post
Mobil: +47 906 53 481
leonberg logo center white
Tuneveien 4, 1710 Sarpsborg - post@leonberg.no - +47 69 13 99 99 - www.leonberg.no
Logg inn
All content © leonberg 2016