Slik skaper du kundereiser som folk snakker om.

Overgå kundens forventning
gjennom gode kundereiser

Bevisstgjøring og kartlegging av kundereisen vil fortelle mye om hvordan eget selskap oppleves fra et kundeperspektiv. For å forstå og sikre kundeperspektivet, må tilnærmingen være – utenfra og inn. 

Kartleggingen fra brukerperspektivet er nøkkelen til å forstå hvordan virksomheten egentlig fungerer. Kartleggingen MÅ involvere brukerne i relevante kontaktpunkter for hvert av stegene i reisen. Hvilket betyr at sannhetens øyeblikk kommer fra kundene, ikke fra intern ekspertise.
 

Utfra ulike forretningsvirksomheter og ulike kundebehov, bør kartleggingen inneholde:

 
 • Hvilken reise som skal kartlegges og hvilke kunde eller kundesegmenter dette gjelder
 • Kjerneprosesser eller de viktigste stegene gjennom syklusen
 • Kartlegging av kontaktpunkter for hvert av stegene i prosessen
 • Kartlegging av handlinger, gevinster, utfordringer, forventinger og konsekvenser på de ulike stegne i prosessen
 • Sannhetens øyeblikk i reisen som tydelig knyttes opp til handlinger 
 
Virksomheter med fokus på kundeorienterte opplevelser skaper felles insentiver.  Fokus på kundeadferd og forventinger som driver forretningsmessige resultater gir tettere kobling og økt lønnsomhet. Manglende fokus på kundenes forventinger og egne verdiløfter (value proposition) skaper utydelige og tilfeldige koblinger mellom virksomhet og kunde. 
 
Med bevisstgjøring og kartlegging av kundereisen hvor kunden involveres i prosessen, gir dette umiddelbare verdier gjennom å identifisere ”raske seiere”. Med utenfra og inn tilnærming, kan vi raskt avdekke forretningspotensiale. Med våre tilnærmingsmetodikker (Business Canvas Model) kan vi:
 
 • Skape kundeentusiasme i virksomheten (kunde/bruker-orientert)
 • Få fokus på helhetlig og konsistent opplevelse gjennom hele kundereisen (omnichannel)
 • Avdekke forretningspotensiale ved forbedring av interne prosesser opp mot kontaktpunkter
 • Forankret verdiløfte (Value propositions) hos kunde/bruker
 • Skape koblingen mellom strategiske planer og operative markedstilltak
 • Oppnå større tillit til eget brand gjennom et helhetlig opplevelse.

Vil du vite mer?

Ring oss på tlf.: 69 13 99 99
eller send oss en e-post
Meld deg på nyhetsbrev
Lars Thunæs

Lars Thunæs

Byråleder/AD
Send e-post
Mobil: +47 907 44 951
leonberg logo center white
Tuneveien 4, 1710 Sarpsborg - post@leonberg.no - +47 69 13 99 99 - www.leonberg.no
Logg inn
All content © leonberg 2016