Overgå kundens forventning gjennom gode kundereiser.
a%CC%8Attetal_blyanttegning
Sannheten kommer fra kundene, ikke fra intern ekspertise. Med en utenfra-og-inn tilnærming kan du raskt avdekke et verdifullt forretningspotensiale.

Bevisstgjøring og kartlegging av kundereisen vil fortelle deg hvordan selskapet oppleves fra et kundeperspektiv og er nøkkelen til å forstå hvordan virksomheten egentlig fungerer. Et skarpt fokus på kundeadferd og resultater vil gi en tettere kobling mellom virksomhet og kunde, og dermed en økt lønnsomhet.
 

Basert ulike forretningsvirksomheter og ulike kundebehov, bør kartleggingen inneholde:

 
 • Hvilken reise som skal kartlegges og hvilke kunde eller kundesegmenter dette gjelder
 • Kjerneprosesser og de viktigste stegene gjennom syklusen
 • Kartlegging av kontaktpunkter for hvert av stegene i prosessen
 • Kartlegging av handlinger, gevinster, utfordringer, forventinger og konsekvenser på de ulike stegene i prosessen
 • Sannhetens øyeblikk i reisen som tydelig knyttes opp til handlinger
 
Med en utenfra-og-inn tilnærming kan vi raskt avdekke et skjult forretningspotensiale, og gjennom våre tilnærmingsmetodikker (Business Canvas Model) kan vi:
 
 • Skape kundeentusiasme i virksomheten (kunde/bruker-orientert)
 • Få fokus på helhetlig og konsistent opplevelse gjennom hele kundereisen (omnichannel)
 • Avdekke forretningspotensiale ved forbedring av interne prosesser mot kontaktpunkter
 • Forankre verdiløftet (Value propositions) hos kunde/bruker
 • Skape koblingen mellom strategiske planer og operative markedstilltak
 • Oppnå større tillit til eget brand gjennom et helhetlig opplevelse.
SLIK GÅR VI FREM
Design, kommunikasjon og teknologi utvikler virksomheter, arbeidsplasser og forandrer måten vi lever på.
Bli med og design brukersentrerte produkter, tjenester, kundereiser, og kommunikasjon som gir deg entusiastiske og lojale kunder. Vi tror på design, kommunikasjon og teknologi som sentrale virkemidler for å skape vekst og forandre verden.
 
Les hvordan vi jobber
Leonberg%20_Design_Orange
Leonberg%20_Design_Orange
Design
Leonberg%20-%20Kommunikasjon_Orange
Leonberg%20-%20Kommunikasjon_Orange
Kommunikasjon
Leonberg%20-%20Teknologi_Orange
Leonberg%20-%20Teknologi_Orange
Teknologi