Skap unike verdiløfter
Verdiløftet (value proposition) er den viktigste byggeklossen i en forretningsmodell. Verdiløftet forklarer hvilken jobb dine produkter og tjenester løser, hvilke gevinster de gir og hvilke problemer og hindringer de løser for kunden – på en bedre måte enn konkurrentene.


Ni essensielle byggeklosser

Business Model Canvas og Value Proposition Canvas er to visuelle verktøy som lar deg utvikle, teste og implementere nye og eksisterende forretningsmodeller. Førstnevnte modell består av ni byggeklosser som sammen beskriver hvordan din virksomhet skal skape og levere verdi til dine kunder:
 1. Verdiløftet (Customer Value Proposition)
 2. Kundesegmenter
 3. Kundeforhold
 4. Kanaler for kommunikasjon og distribusjon
 5. Nøkkelpartnere
 6. Nøkkelaktiviteter
 7. Nøkkelressurser
 8. Inntektsstrømmer
 9. Kostnader


1. Verdiløftet

Verdiløftet beskriver verdiskapningen av dine produkter og tjenester for et bestemt kundesegment. Verdiløftet må tydelig forklare hvilke utfordringer den løser, hvilke gevinster den gir og hvilke problemer den fjerner for målgruppen. Eksempler på dette kan være:
 • Økt fortjeneste
 • Kvalitetsforbedring
 • Bedre funksjonalitet
 • Design
 • Kostnadseffektivitet
 • Skreddersøm
 • Tilgjengelighet
 • Service
 • Pris
 • Redusert risiko
 • Merke/status


2. Kundesegmenter

Kundesegmenter er gruppene av personer eller organisasjoner bedriften din betjener. Dette inkluderer også grupper som ikke nødvendigvis genererer inntekter, men som likevel er nødvendig for at forretningsmodellen skal fungere. Google.com er et godt eksempel på dette. De er avhengig av brukere for at deres reklamebaserte søkemotor skal være verdifull for annonsørene.
 

3. Kundeforhold

Dine Kundeforhold beskriver hvilke relasjoner din bedrift etablerer med bestemte kundesegmenter. Kundeforholdet etableres gjennom dine kanaler, og typen forhold vil i sterk grad påvirke den generelle kundeopplevelsen.
 

4. Kanaler

Dine kommunikasjons-, distribusjons- og salgskanaler er kundens berøringspunkter og spiller derfor en viktig rolle i kundeopplevelsen.

Dine kanaler har flere funksjoner, inkludert:
 • Øke kundens bevissthet om selskapets produkter og tjenester
 • Hjelpe kundene med å evaluere dine verdiløfter
 • Gjøre det enkelt å kjøpe dine produkter og tjenester.
 • Tilby kundesupport etter kjøp


5. Nøkkelpartnere

Mange bedrifter inngår allianser for å optimalisere forretningsmodellene, redusere risiko eller skaffe ressurser. Vi kan skille mellom fire ulike typer partnerskap:
 • Strategiske allianser mellom ikke-konkurrenter
 • Strategiske partnerskap mellom konkurrenter
 • ”Joint ventures” for å utvikle nye virksomheter
 • ”Kjøper-leverandørforhold” for å sikre pålitelige forsyninger.


6. Nøkkelaktiviteter

Nøkkelaktiviteter beskriver de viktigste handlingene ditt selskap må utføre for å skape en effektiv forretningsmodell, og inneholder punkter som:
 • Salgs- og relasjonsarbeid
 • Markedsføring
 • Distribusjon
 • Utvikling
 • Problemløsning
 • Support


7. Nøkkelressurser

Enhver forretningsmodell er avhengig av nøkkelressurser. Det er disse som gjør at bedriften kan opprette og tilby verdiløfter, nå markeder, opprettholde relasjoner med kundesegmenter og generere inntekter.


8. Inntektsstrømmer

Ved å kartlegge hvilke verdier dine kunder er villige til å betale for, vil du kunne generere én eller flere inntektsstrømmer tilpasset hvert kundesegment.
 
Eksempler på inntektsstrømmer:
 • Produktsalg
 • Bruksavgift
 • Abonnementsavgift
 • Utlån / leie / leasing
 • Lisens
 • Megleravgift
 • Reklame
 

9. Kostnadsstruktur

Din kostnadsstruktur beskriver alle kostnader som må dekkes for å drive virksomheten.