Verdiløfte som betyr noe for kunden. Funksjonelt, emosjonelt og sosialt.

Design er alt. Og alt er Design. Visuelt, funksjonelt og emosjonelt.

Design er alt. Og alt er Design. Visuelt, funksjonelt og emosjonelt.

Designprosesser og designtenking får en stadig sterkere plass i virksomheters måte å utvikle produkter, tjenester, systemer, forretningsmodeller og brukersentrerte opplevelser.

Virksomheter med fokus på design ser prosessen utenifra og inn – og ikke innenfra og ut. Altså med brukeren i sentrum. Utviklingen overlates ikke til tilfeldige innspill fra engasjerte medarbeidere internt i en bedrift. Den tar tak i problemstillingen ved å starte med grundige undersøkelser som skaper dyp forståelse for brukerens funksjonelle, visuelle og emosjonelle behov.

Deretter starter prosessen med å definere selve utfordringen eller problemstillingen. Det er viktig at man har forstått nøyaktig hvilke oppgaver man ønsker å løse, og at dette samsvarer med de observasjoner og undersøkelser man har gjort med målgruppen. Når utfordringen er definert kan idéarbeidet starte. En åpen og kreativ tilnærming i et tverrfaglig sammensatt  team skaper ofte gode resultater. Når idéen er skissert går man i gang med å utvikle en prototype (MVP – minimum viable product) for testing mot brukerne. I denne prosessen vil man raskt avdekke svakheter, mangler og feil i løsningen – som igjen blir gjenstand for endring helt til man ser at produktet eller tjenesten fungerer etter hensikten – for brukeren. Når testing og justering er fullført kan produktet eller tjenesten lanseres.

Men det stopper ikke her. Med et marked i stadig forandring med nye aktører som utfordrer de etablerte, må man selv kontinuerlig utvikle sin egen forretningsmodell, sine produkter, tjenester og systemer slik at de alltid skaper bedre verdier enn konkurrentene. Business Modell Canvas og Value Proposition Canvas er to internasjonelt anerkjente verktøy vi bruker for å utfordre og vedlikeholde våre kunders konkurransekraft. Og alt handler om å levere produkter og tjenester som utfører en jobb, fjerne utfordringer og gir gevinster på en bedre måte enn konkurrentene.
 
Mange tenker nok på design som visuell form (produktdesign og visuell design), men når man bruker ordet design i en skaperprosess – altså designprosess, får det en mer utvidet betydning og kan deles inn i en flere disipliner. Her er en liste over de mest brukte kategorier som benyttes i utvikling av brukersentrert kommunikasjon, produkter, tjenester og systemer.
 
 • Forretningsmodell (Business Modell Canvas)
 • UX-design (brukeropplevelsedesign)
 • CX-design (kundeopplevelsedesign)
 • UI-design (brukerinterfacedesign)
 • IA-design (interface arkitektur design)
 • IxD design (interaksjonsdesign)
 • Kommunikasjonsdesign
 • Programdesign
 • Grafisk design
 • Webdesign
 • Visuell design
 • Informasjonsdesign

Alt dette er med på å definere hva det endelige sluttresultatet skal bli - enten det er et produkt, en tjeneste, et system, en arbeidsflyt eller en kundereise. Designet er det endelige sluttresultatet av en designprosess. Leonberg bruker designprosesser for å utvikle forretningsmodeller, produkter, tjenester og systemer for våre oppdragsgivere. 

Få mer ut av markedsbudsjettet
med Fordelsavtale

Les mer
JOBBER
2014-flagship-chrono-black-ads-layout-smhanowa
Fritjof E. Rasmussen
Webdesign
arrow
nordkapp enduro705 005
Nordkapp Boats
Branding/design «Ranger»
arrow
11
Redningsselskapet
125-års jubileumsbok
arrow
rs aarsrapport2015 c2
Redningsselskapet
Årsrapport 2015
arrow
skibladner profilbilde copy
Oplandske Dampskibsselskap
Dronningen av Mjøsa på nett
arrow
vigres logo mockup1
Vigres
Visuell profil og web
arrow
viasea 03
Viasea Shipping
Navn, visuell profil og web
arrow
dscf2051
SIØ Studentsamskipsnaden
SIØ rebranding
arrow
haloproof eske
Nordic Waterproofing
Produktemballasje
arrow
logo-forside
Bright Rådgivende ingeniører
Logo og visuell profil
arrow
bookstore edition v08 05
Redningsselskapet
Magasindesing
arrow
icebear
Borregaard
Borregaard Ice Bear
arrow
leonberg logo center white
Tuneveien 4, 1710 Sarpsborg - post@leonberg.no - +47 69 13 99 99 - www.leonberg.no
Logg inn
All content © leonberg 2016 - Personvernerklæring