kommunikasjon

Design er alt. Visuelt, funksjonelt og emosjonelt.

Design er alt. Visuelt, funksjonelt og emosjonelt.
Designprosesser og designtenking får en stadig sterkere plass i virksomheters måte å utvikle produkter, tjenester, systemer, forretningsmodeller og brukersentrerte opplevelser.

Virksomheter med fokus på design ser prosessen utenifra og inn – og ikke innenfra og ut. Altså med brukeren i sentrum. Utviklingen overlates ikke til tilfeldige innspill fra engasjerte medarbeidere internt i en bedrift. Den tar tak i problemstillingen ved å starte med grundige undersøkelser som skaper dyp forståelse for brukerens funksjonelle, emosjonelle og sosiale behov.

Prosessen starter med å definere selve utfordringen eller problemstillingen. Det er viktig at man har forstått nøyaktig hvilke oppgaver man ønsker å løse, og at dette samsvarer med de observasjoner og undersøkelser man har gjort med målgruppen. Når utfordringen er definert kan idéarbeidet starte med en åpen og kreativ tilnærming i et tverrfaglig sammensatt  team. Når idéen er skissert går man i gang med å utvikle en prototype (MVP – minimum viable product) for testing mot brukerne. I denne prosessen vil man raskt avdekke svakheter, mangler og feil i løsningen – som igjen blir gjenstand for endring helt til man ser at produktet eller tjenesten fungerer etter hensikten – for brukeren. Når testing og justering er fullført kan produktet eller tjenesten lanseres.

Men det stopper ikke her. Med et marked i stadig forandring med nye aktører som utfordrer de etablerte, må man selv kontinuerlig utvikle sin forretningsmodell og sine produkter og tjenester slik at de alltid skaper bedre verdier enn konkurrentene. Business Modell Canvas og Value Proposition Canvas er to internasjonelt anerkjente verktøy vi bruker for å utfordre og vedlikeholde våre kunders konkurransekraft. Og alt handler om å levere produkter og tjenester som utfører en jobb, fjerne utfordringer og gir gevinster på en bedre måte enn konkurrentene.
 
Mange tenker nok på design som visuell form (produktdesign og visuell design), men når man bruker ordet design i en skaperprosess – altså designprosess, får det en mer utvidet betydning og kan deles inn i en flere disipliner. Her er en liste over de mest brukte kategorier som benyttes i utvikling av brukersentrert kommunikasjon, produkter, tjenester og systemer.
 
 • Forretningsmodell (Business Modell Canvas)
 • UX-design (digital brukeropplevelse)
 • CX-design (kundeopplevelsedesign)
 • UI-design (brukerinterfacedesign)
 • IA-design (interface arkitektur design)
 • IxD design (interaksjonsdesign)
 • Kommunikasjonsdesign
 • Programdesign
 • Grafisk design
 • Webdesign
 • Visuell design
 • Informasjonsdesign
 • Produktdesign

Alt dette er med på å definere hva det endelige sluttresultatet skal bli - enten det er et produkt, en tjeneste, et system, en arbeidsflyt eller en kundereise. Designet er det endelige sluttresultatet av en designprosess. Leonberg bruker designprosesser for å utvikle forretningsmodeller, produkter, tjenester og systemer for våre oppdragsgivere. 
design
Design
Desing er alt. Visulet, funksjonelt og emosjonelt. Med designtekning settes kundens behov, evnder og adferd i sentrum.
content
Kommunikasjon
Kjennskap, renome og brand bygges gjennom engasjerende og relevant kommunikasjon som snakker til hjertet.
Digitale-tjenester
Teknologi
Alle virksomheter utfordres av ny teknologi og må tenke nytt i dag. I morgen kan det allerede være for sent. 

Få mer ut av markedsbudsjettet
med Fordelsavtale

JOBBER
milj%C3%B8bilde
Sono Norge AS
Design av visuell profil, nettsider og produktkatalog
arrow
116961_01
Sono
Styling og fotografering av kontormøbler
arrow
Si%C3%B8%20web%20mockup
Studentsamskibnaden i Østfold
Nye nettsider for SiØ
arrow
RS_aarsrapport2015
Redningsselskapet
Årsrapport 2015
arrow
11
Redningsselskapet
125-års jubileumsbok
arrow
viasea_01_B
Viasea Shipping
Navn, visuell profil og web
arrow
skibladner_profilbilde%20copy
Oplandske Dampskibsselskap
Dronningen av Mjøsa på nett
arrow
Haloproof_eske
Nordic Waterproofing
Produktemballasje
arrow
logo-forside
Bright Rådgivende ingeniører
Logo og visuell profil
arrow
2014-Flagship-Chrono-BLACK-Ads-Layout-SMHanowa
Fritjof E. Rasmussen
Webdesign
arrow
IceBear
Borregaard
Borregaard Ice Bear
arrow