Med Fordelsavtale flytter vi fokus fra pris – til mål og konkrete resultater

Med Fordelsavtale flytter vi fokus fra pris på enkeltoppdrag til mål og resultatoppnåelse
Hvor mye tid kan vi bruke på å løse et oppdrag? Eller finne et kreativt kommunikasjonskonsept for et produkt eller en tjeneste? Og hva er en god idé verdt? Dette er spørsmål som ikke kan besvares med en kalkulator eller et regneark.

Det er vanskelig å forutse nøyaktig tidsforbruk på enkeltoppdrag. Hvor langt er et tau, liksom? Skal vi gi et pristilbud i samsvar med kundens forventning og deretter jobbe så fort vi kan for å løse oppgaven? Eller er det bedre å jobbe sammen om å nå avtalte mål.  Gode idéer og løsninger skapes ikke på tid. De skapes i rom. Rom som åpner for gode designprosesser og kreativ utfoldelse i et langsiktig samarbeid der løsningen tilfredstiller målgruppens behov, evner og adferd, og som samtidig er i tråd med overordnede strategiske mål. (les om Design og Slik lager du en forretningsmodell med unike verdiløfter)

Vi invitere deg med på et samarbeid der vi i felleskap jobber mot langsiktige mål og resultatoppnåelse. Derfor flytter vi fokus fra priser og budsjetter på enkeltoppdrag til faktiske resultater og måloppnåelse for langsiktige strategier. Vi har etablert et fordelsprogram som gjør samarbeidet mer transparent, forutsigbart og lønnsomt over lang tid. I avtalen blir vi enige om samarbeidsform, mål og budsjetter. Du får en lavere timepris basert på omfanget av avtalen og tilgang til MIN SIDE med fortløpende oversikt over tidsforbruk på aktive og planlagte aktiviteter.


Ta kontakt dersom du ønsker å vurdere et langsiktig, resultatorientert og økonomisk forutsigbart samarbeid sammen med oss.
Les om våre fordelsavtaler her