UX-design og nettsideløsning
I forkant av arbeidet med å designe og utvikle de nye nettsidene til SIØ (Studentsamskibnaden i Østfold) ble det gjennomført en omfattende designprosess i samarbeid med Halogen i Oslo. Formålet med prosessen var å avdekke brukernes adferd, behov og ønsker i forhold til å bo og studere på Høgskolene i Halden og Fredrikstad. På bakgrunn av en detaljert kundereisebeskrivelse der brukerne (elever) hadde deltatt, fikk Leonberg i oppdrag å designe og utvikle nettsidene slik de nå fremstår. siost.no
 
Si%C3%B8%20-%20mac%201
Si%C3%B8%20-%20mac%202
Si%C3%B8%20-%20mac%203
Skjermbilde%202019-08-13%20kl_%2010_23_21
Skjermbilde%202019-08-13%20kl_%2010_19_13
Skjermbilde%202019-08-13%20kl_%2010_15_36
Andre referanser