RS testamentarisk. Innsamling av penger krever ydmyk kommunikasjon.
Samfunnsinfo og reklame for ideelle organisasjoner kan være krevende. Det handler ofte om innsamling av penger og støtte fra næringsliv og private. Mange aktører får kritikk for å være for pågående og freidige i sin tilnærming. Dessuten er det mange om beinet.  Strategien i denne annonsen var å gjøre målgruppen oppmerksom på Redningsselskapet som en samfunnsnyttig og livreddende organisasjon. Har du først bestemt deg for å testamentere en del av arven til en god sak, er Redningsselskapet et godt alternativ. Foto: byAksel, Aksel Jermstad.
rs_testamentarisk_246x365
rs_testamentarisk_mod25
annonse_testamentarisk_korr2