Design og produksjon av RS-magasinet
RS-Magasinet er en av Redningsselskapets viktigste kanaler for å dele kunnskap om trygg ferdsel på sjøen. Bladet inneholder også ytringer, gode historiefortellinger, reiseskildringer og redningsbragder utført av et dyktig korps bestående av både fast ansatte og frivillige redningsmenn og kvinnter fra hele landet. Bladet distribueres i et opplag på ca 170 000 eksemplarer 4 ganger per år.
Leonberg har lang erfaring i magasin- og katalogproduksjon, og bistår med design, grafisk produksjon og bilderedigering. 
LRRS-mag-1-Current-View
LRRS-mag-2-dobbel
LRRS-mag-3-Current-View
LRrs-magasinet