Webplattform for ColliCare Logistics
ColliCare Logistics er en innovativ tilbyder av logistikktjenester innen sjøfrakt, veitransport i inn- og utland, tredjepartslogistikk, flyfrakt, distribusjon og lager. ColliCare fokuserer på totale løsninger innen vareflyt, fra produsent til sluttbruker og er etablert i 11 forskjellige land i Europa og Asia.

Ny webplattform
ColliCare valgte oss som leverandør av webløsningen. Løsningen er omfattende, den er lansert i 11 land, den inneholder konverteringspunkter på de fleste sider og har flere store integrasjoner mot sporingssystemer, kundedata m.m. Det er lagt stor vekt på at sidene tilfredsstiller kravene til universell utforming, og at de fungerer optimalt på alle plattformer.

>>Se løsningen her
CC
CC1
CC3
CCLogginn
CC4
CC2
Andre referanser
milj%C3%B8bilde
Sono-nettshop-design
Design av visuell profil, nettsider og produktkatalog
116961_01
116961_01
Styling og fotografering av kontormøbler
Si%C3%B8%20web%20mockup
teaser
Nye nettsider for SiØ
DNA%20kontorstol%20milj%C3%B8%201-Edel%20-%20gr%C3%B8nn
DNA%20konferansestol%20milj%C3%B8%20close%202
Photoshoot av DNA kontorstol fra Altistore