RS testamentarisk. Innsamling av penger krever ydmyk kommunikasjon.

Kunde: Redningsselskapet
Ansvarlig hos kunde: Solfrid Bøe
Kategori: Annonse
Samfunnsinfo og reklame for ideelle organisasjoner kan være krevende. Det handler ofte om innsamling av penger og støtte fra næringsliv og private. Mange aktører får kritikk for å være for pågående og freidige i sin tilnærming. Dessuten er det mange om beinet.  Strategien i denne annonsen var å gjøre målgruppen oppmerksom på Redningsselskapet som en samfunnsnyttig og livreddende organisasjon. Har du først bestemt deg for å testamentere en del av arven til en god sak, er Redningsselskapet et godt alternativ. Foto: byAksel, Aksel Jermstad.
rs_testamentarisk_246x365
rs_testamentarisk_mod25