Oversiktlig fremstilling av tall og design infographics

Kunde: Redningsselskapet
Ansvarlig hos kunde: Frode Pedersen
Kategori: Design
Leonberg har for tredje året på rad produsert Redningsselskapets årsrapport. Også for 2015-utgaven har vi lagt vekt på oversikt, fremstilling av årsoppgjør, analytisk informasjon, virksomhetsredegjørelse og design.
RS_aarsrapport2015_b
RS_aarsrapport20152
RS_aarsrapport2015_b
RS_aarsrapport2015_c
RS_aarsrapport2015_c2
RS_aarsrapport2015_D
RS_aarsrapport2015_E