Oversiktlig fremstilling av tall og design infographics

Kunde: Redningsselskapet
Ansvarlig hos kunde: Frode Pedersen
Kategori: Design
Leonberg har for tredje året på rad produsert Redningsselskapets årsrapport. Også for 2015-utgaven har vi lagt vekt på oversikt, fremstilling av årsoppgjør, analytisk informasjon, virksomhetsredegjørelse og design.
Tuneveien 4, 1710 Sarpsborg - post@leonberg.no - +47 69 13 99 99 - www.leonberg.no
Logg inn