Takk for din påmelding

Så hyggelig at du kunne komme. Vi håper du kan ta deg ett minutt til å svare på hva som er viktigst for deg i din jobb.

Svarene vil forhåpentligvis gjøre oss i stand til å levere bedre produkter og tjenester i fremtiden. 
Svarene er anonyme og vil ikke kunne spores til deg.
Velg tre til syv av punktene nedenfor som du anser som viktigst for at du skal lykkes i din jobb: