UX-design og nettsideløsning
I forkant av arbeidet med å designe og utvikle de nye nettsidene til SIØ (Studentsamskibnaden i Østfold) ble det gjennomført en omfattende designprosess i samarbeid med Halogen i Oslo. Formålet med prosessen var å avdekke brukernes adferd, behov og ønsker i forhold til å bo og studere på Høgskolene i Halden og Fredrikstad. På bakgrunn av en detaljert kundereisebeskrivelse der brukerne (elever) hadde deltatt, fikk Leonberg i oppdrag å designe og utvikle nettsidene slik de nå fremstår. siost.no
 
Si%C3%B8---mac-1
Si%C3%B8---mac-2
Si%C3%B8---mac-3
Andre referanser
DSC04783-2
LRDSC04827-2
Prisvinnende messedesign
cel-040-2_LR
cel-131_LR
Design av grønn strategi
milj%C3%B8bilde
Sono-nettshop-design
Design av nettsider og produktkatalog
LRRS-mag-1-Current-View
LRRS-mag-2-dobbel
Design og produksjon av RS-magasinet