Support

Fyll ut skjema nedenfor ved supporthenvendelser, hjelp eller feil. Svartid fra support er senest klokken 8 arbeidstimer ihht standard SLA. Du vil få tildelt et saksnummer og bli kontaktet ved første anledning.
Dersom du merker saken med "Hastesak" vil vi måtte omprioritere andre oppgaver og det vil tilkomme ekstra kostnad (+50%) på utført arbeid som ikke skyldes feil i løsingen, men brukerfeil, feil i kundespesifikt lag eller feil på 3. parts integrasjoner. Dersom henvendelsen gjelder et område det er tegnet utvidet SLA avtale på, merk med "SLA" og vi vil utføre ihht denne avtalen.
Gradering
Firmanavn
Kontaktperson
Mobil
E-post

ChromeBit/Box ID
Tittel på henvendelsen
Beskrivelse av forespørsel
Filvedlegg