Fordelsavtaler

Inngå en Fordelsavtale og få forutsigbarhet, full kontroll og bedre betingelser.
Lion Deal
Årsavtale for felles samarbeid om utvikling, resultatoppnåelse og verdiskapning.
LEVERANSEMETODIKK:
Tverrfaglig ressursgruppe
Design tenkning
Forretningsmodell
Verdiløfter
Kundereiser
Markedsplanlegging
Analyse, læring og endring
FORDELER:
Fast lav timepris
Fast konsulent og prosjektleder
Min Side med prosjektoversikt
8 timers responstid
Med design, kommunikasjon og teknologi skaper vi helhetlige kundeopplevelser som gir økt verdi for deg og dine kunder.
Basert på et årlig avtalt timeuttak med månedlig fast vederlag, oppnår du våre beste betingeler.

 
Tiger Deal
Prosjektavtale for produksjon av faste oppdrag.
 
LEVERANSEMETODIKK:
Brief og felles oppdragsforståelse
Idé- og løsningsforslag
Design, kommunikasjon og teknologi
Distribusjon - print og digitalt
SEO,  Adwords og display
Trafikkanalyse 
FORDELER:
Fast lav time-/prosjektpris
Fast produksjonsteam
Min Side med prosjektoversikt
Trygt og forutsigbart
Basert på din etablerte markedsplan utvikler vi markedsføringsmateriellet du trenger – til konkurransedyktige priser. Oppdragene faktureres iht. tilbud, estimat eller etter løpende timeforbruk. Timepris avtales basert på avtalens omfang.
 
Zebra Deal
Timeavtale for kjøp av design, kommunikasjon og teknologi.
 
LEVERANSEMETODIKK:
Brief og felles oppdragsforståelse
Idé- og løsningsforslag
Design, kommunikasjon og teknologi
Distribusjon - print og digitalt
SEO, Adwords og Display
Trafikkanalyse 
FORDELER:
Fast lav timepris
Min Side med prosjektoversikt
Prioritert kunde
Responstid 24 timer
For å sikre deg produksjonskapasitet og gode betingelser, kan du inngå avtale om uttak av et antall timer per år. Du velger selv når og hva du bruker timene til. Oppdrag faktureres løpende. 50% av ubrukt tid kan overføres til neste års avtale.
 
Lion Deal
Årsavtale for felles samarbeid om utvikling, resultatoppnåelse og verdiskapning.
LEVERANSEMETODIKK:
Tverrfaglig ressursgruppe
Design tenkning
Forretningsmodell
Verdiløfter
Kundereiser
Markedsplanlegging
Analyse, læring og endring
FORDELER:
Fast lav timepris
Fast konsulent og prosjektleder
Min Side med prosjektoversikt
8 timers responstid
Med design, kommunikasjon og teknologi skaper vi helhetlige kundeopplevelser som gir økt verdi for deg og dine kunder.
Basert på et årlig avtalt timeuttak med månedlig fast vederlag, oppnår du våre beste betingeler.

 
Tiger Deal
Prosjektavtale for produksjon av faste oppdrag.
 
LEVERANSEMETODIKK:
Brief og felles oppdragsforståelse
Idé- og løsningsforslag
Design, kommunikasjon og teknologi
Distribusjon - print og digitalt
SEO,  Adwords og display
Trafikkanalyse 
FORDELER:
Fast lav time-/prosjektpris
Fast produksjonsteam
Min Side med prosjektoversikt
Trygt og forutsigbart
Basert på din etablerte markedsplan utvikler vi markedsføringsmateriellet du trenger – til konkurransedyktige priser. Oppdragene faktureres iht. tilbud, estimat eller etter løpende timeforbruk. Timepris avtales basert på avtalens omfang.
 
Zebra Deal
Timeavtale for kjøp av av design, kommunikasjon og teknologi.
 
LEVERANSEMETODIKK:
Brief og felles oppdragsforståelse
Idé- og løsningsforslag
Design, kommunikasjon og teknologi
Distribusjon - print og digitalt
SEO, Adwords og Display
Trafikkanalyse 
FORDELER:
Fast lav timepris
Min Side med prosjektoversikt
Prioritert kunde
Responstid 24 timer
For å sikre deg produksjonskapasitet og gode betingelser, kan du inngå avtale om uttak av et antall timer per år. Du velger selv når og hva du bruker timene til. Oppdrag faktureres løpende. 50% av ubrukt tid kan overføres til neste års avtale.
 

Timepris uten avtale er p.t. 1.390 kroner per time.

Mer informasjon? Send oss en mail eller ring Lars Thunæs på 90 74 49 51 for en uforpliktende prat.