Data-
drevet.
Teknologi utfordrer virksomheter til å tenke nytt, i dag. I morgen kan det være for sent.

Nå opplever vi teknologiske endringer i en hastighet som ikke kan sammenlignes med tidligere epoker. For de fleste virksomheter betyr dette større kompleksitet, raskere endringstakt, høyere konkurranse og strengere kundekrav. 

Endringstakten er en direkte konsekvens av økt tilgang til informasjon, enklere teknologisk tilgjengelighet og globalisering uten grenser mellom land og områder. Resultatet av dette er nye kompetansekrav hvor kundene har større forventinger og mindre lojalitet samt endrede adferdsmønstre og preferanser.

Men dagens teknologi åpner også opp for mer smidige verdikjeder som kan øke virksomhetens konkurransekraft og skape lojale og lønnsomme kunder.

Hvor skal du starte?
Ta deg tid til å vurdere egen virksomhet fra A-Å. Innen markedsføring og salg har det skjedd en utrolig utvikling de siste årene. Automatiserte prosesser, bruk av Big Data og maskinlæring er eksempler på teknologi som er på full fart inn i alle næringer. Mulighetene er mange.

Integrasjon
De fleste virksomheter bruker et utvalg løsninger for å dekke sine kommunikasjonsbehov og opplever det som utfordrende at disse ikke snakker sammen. ERP-systemet kommuniserer ikke med CRM-løsningen som igjen ikke kommuniserer med nyhetsbrevet og nettsiden. Produktinformasjon og dokumentasjon oppbevares på tilfeldige steder og oppdateres manuelt for hver kanal uten integrasjon og mulighet for god kvalitetskontroll.

Kundesupport lever sitt eget liv og informasjonsskjermer oppdateres fra egne systemer – og så videre. Det ligger store økonomiske potensialer ved bruk av smart teknologi og integrasjoner for de som benytter muligheten.

Har du planen klar, eller ønsker rådgivning i utviklingen av en digital strategi, kan vi hjelpe deg. Definisjonen på en revolusjon er «endringsprosess som er grunnleggende og foregår i løpet av et meget kort tidsrom», så her er det ingen tid å miste.
Andre metodikker
Kommunikasjon