SETT KUNDEN I SENTRUM MED DESIGN THINKING

Uovervinnelige virksomheter tilbyr produkter og tjenester som løser kundenes viktigste behov gjennom suverene kundereiser. 

Og de gjør det på en så god måte at brukerne anbefaler dem til andre gjennom å dele gode historier. 

Men de slår seg ikke til ro med det. De har løpende planer for å utvikle nye og enda bedre forretningsmodeller og kundereiser for å møte morgendagens økende krav til service, tilgjengelighet og brukervennlighet. 


Fellesnevneren for disse virksomhetene er at de bruker design thinking som metodikk for å skaffe innsikt om brukernes behov, evner, adferd og holdninger for å utvikle bedre produkter.

De har smarte strategiske mål, og vinner kunder gjennom taktisk bruk av produkt, pris, distribusjon og kommunikasjon – i suverene kundereiser.

SLIK LAGER DU EN RESULTATORIENTER MARKEDSPLAN

GRATIS E-BOK:
SLIK JOBBER UOVERVINNELIGE VIRKSOMHETERuovervinnelige virksomheterGjør som de beste i verden:

Tenk som designere, innovér som forskere, planlegg som hærførere og spill som et symfoniorkester.

Alt for å skape suverene kundeopplevelser.

Last ned boken her.

BLI en UOVERVINNELIG virksomhet


Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av hva vi kan hjelpe deg med for å skape suverene kundeopplevelser.

 
Ta kontakt