SETT KUNDEN I SENTRUM MED DESIGN THINKING

Uovervinnelige virksomheter har en ting til felles. De tilbyr produkter og tjenester som løser kundenes viktigste funksjonelle, emosjonelle og sosiale behov gjennom suverene kundereiser. 


Og de gjør det på en så god måte at brukerne blir entusiastiske og lojale, og anbefaler dem til andre gjennom å dele gode historier. 

Men de slår seg ikke til ro med det. De har løpende planer for å utvikle nye og enda bedre forretningsmodeller og kundereiser for å møte morgendagens økende krav til produkter, tjenester, service, tilgjengelighet og brukervennlighet. 

Fellesnevneren for disse selskapene er at de bruker design thinking som metodikk for å utvikle sine forretningsmodeller, verdiløfter, produkter og tjenester basert på empati for menneskers behov, evner og atferd.

De har tydelige strategier for posisjonering, merkevareidentitet og kommunikasjon, og vinner kunder gjennom taktisk bruk av produkt, pris, distribusjon, brukersentrert design, kreativ kommunikasjon og teknologi – i suverene kundereiser.


Design Thinking
Design Thinking er en metodologi som handler om å skaffe kunnskap og empati om de viktigste jobbene og utfordringene brukerne har behov for å løse – for deretter å utvikle forretningsmodeller, verdiløfter, produkter og tjenester som svarer på dette på en bedre måte enn konkurrentene.

De fleste virksomheter tror de evner å se seg selv utenfra og inn på samme måte som sine brukere. Det er først når man aksepterer og tar inn over seg at dette ikke er mulig, at man blir i stand til å jobbe med design thinking som metodologi for å skape gode forretningsmodeller, verdiløfter, produkter og tjenester.


Vi hjelper deg med å utvikle:
Forretningsmodell og verdiløfter
Strategiplan
Taktikk

SLIK SKAPER DU VEKST OG GODE RESULTATER


Basert på din forretningsmodell, ditt verdiløfte og din strategi, hjelper vi deg med å utvikle gode kundereiser med brukersentrert design, kreativ kommunikasjon og smart teknologi.
designet2
Design
Med brukersentrert design i en sømløs kundereise – som løser en viktig jobb, fjerner et problem og gir en tydelig gevinst – får du entusiastiske og lojale kunder. Kravene til brukervennlighet har aldri vært høyere enn i dag for å vinne og beholde kunder.
Les mer om design
DSC04783-2
Kommunikasjon
Når du kjenner dine målgruppers viktigste behov for å løse en jobb, fjerne et problem og gi en tydelig gevinst, er det mulig å lage reklame som skaper interesse, genererer god trafikk og gir høy konvertering av nye kunder.
Les mer om kommunikasjon
Si%C3%B8%20web%20mockup
Teknologi
La teknologien jobbe for deg. Distribuer, analysér, automatisér, integrer og jobb smartere og mer effektivt. Spør oss om råd – vi har solide referanser, og kan vise til økt verdiskapning for våre kunder.
Les mer om teknologi
Design
Brukersentrert design skaper gode kundeopplevelser fordi det løser en jobb basert på brukernes behov, evner og atferd.
Bilde viser skisser av et mobilt UX-desgin for intuitive og sømløse kundereiser
DSC04783-2
Kommunikasjon
Når du kjenner dine målgruppers viktigste behov for å løse en jobb, fjerne et problem og oppnå en gevinst, kan vi skape kommunikasjon som treffer målgruppen midt i hjerte.
Teknologi
La teknologien jobbe for deg og dine kunder. Distribuer, analysér, automatisér, integrer og jobb smartere og mer effektivt. Spør oss om råd – vi har solide referanser, og kan vise til økt verdiskapning for våre kunder.
Si%C3%B8%20web%20mockup

SULTEN?


Be om et møte for en uforpliktende gjennomgang av hva vi kan hjelpe deg med. Du kan også velge en av våre fordelsavtaler som sikrer deg våre beste betingelser.

 
Velg fordelsavtale