Sett kunden i sentrum med Design Thinking

Designprosessen
Designprosesser og designtenking får en stadig sterkere plass i virksomheters måte å utvikle forretningsmodeller, produkter, tjenester, systemer og brukersentrerte opplevelser på.

Virksomheter med fokus på design ser prosessen utenifra og inn – og ikke innenfra og ut. Altså med brukeren i sentrum. Utviklingen overlates ikke til tilfeldige innspill fra engasjerte medarbeidere internt i en bedrift. Den tar tak i problemstillingen ved å starte med grundige undersøkelser som skaper dyp forståelse for brukerens behov for å få utført en funksjonell, emosjonell eller sosial jobb.

Mange tenker nok på design som visuell form eller funksjon, men når man bruker ordet design i en skaperprosess – altså designprosess, får det en mer utvidet betydning og kan deles inn i flere disipliner. Her er en liste over de mest brukte disipliner som benyttes i utvikling av brukersentrert design.

• Digital brukeropplevelse (UX-design)
• Kundereisen (CX-design)
• Digitalt brukergrensesnitt (UI-design) 
• Informasjonsarkitektur (IA-design)
• Interaksjonsdesign (IxD design)
• Informasjonsdesign
• Grafisk design
• Produktdesign
Design
Virksomheter defineres og oppleves gjennom sine produkter, tjenester og kundereiser – og hvordan disse er designet. Det visuelle designet skaper identitet og følelser, mens det funksjonelle designet handler om hvordan dine produkter, tjenester og kundereiser fungerer.

En typisk kundereise starter med å bli sett og funnet basert på et behov. Deretter går reisen videre til vurdering, forståelse, aksept, valg, levering, betaling, bruk, opplevelse, support og belønning i form av f.eks. bonus, rabatt eller kundefordeler.

I denne reisen oppstår det en rekke visuelle og funksjonelle treffpunkter mellom deg og dine kunder. Spør deg selv: Er du synlig og lett å finne? Er det enkelt å velge riktig produkt eller tjeneste? Hvordan foregår betalingen? Er kjøpsprossessen, leveransen, supporten og bruken av produktet eller tjenesten helt optimal og i henhold til kundens forventninger? 

Kunder som opplever en sømløs og problemfri kundereise – og som aller helst overgår forventningene, ender ofte opp som entusiastiske og lojale kunder. 

Derfor må du kontinuerlig utvikle og designe gode produkter, tjenester og kundereiser.
Kommunikasjon
Valg av produkter og tjenester styres i stor grad av kundens behov for å utføre en funksjonell, emosjonell eller sosial jobb.

For en bilkunde står det funksjonelle for økt mobilitet, det emosjonelle for komfort og sikkerhet, og det sosiale for status, verdier og holdninger. For mange kunder betyr det funksjonelle absolutt mest, mens for andre kan de emosjonelle og sosiale behovene være viktigst.

I en designprosess vil du avdekke dine kunders viktigste behov – før du bruker penger på en langsiktig kommunikasjonsstrategi eller en kampanje for et produkt.

La oss hjelpe deg med din kommunikasjon i en helthetlig kundereise fra oppmerksomhet og synlighet til kjøp og gjenkjøp – der kundens behov står i sentrum for valg av kommunikasjonsstrategi.
Teknologi
Teknologi åpner opp for mer smidige verdikjeder som kan øke din virksomhetens konkurransekraft og skape entusiastiske, lojale og lønnsomme kunder.

Vi opplever nå teknologiske endringer i en hastighet som ikke kan sammenlignes med tidligere epoker. For de fleste virksomheter betyr dette større kompleksitet, raskere endringstakt, høyere konkurranse og strengere kundekrav. 

Endringstakten er en direkte konsekvens av økt tilgang til informasjon, enklere teknologisk tilgjengelighet og globalisering uten grenser mellom land og områder. Resultatet av dette er nye kompetansekrav hvor kundene har større forventinger og mindre lojalitet samt endrede adferdsmønstre og preferanser.

 
La oss hjelpe deg med helthetlig design, kommunikasjon og teknologi som skaper entusiastiske og lojale kunder for din virksomhet.
Våre tjenester