SETT KUNDEN I SENTRUM MED DESIGN THINKING

Uovervinnelige virksomheter tilbyr produkter og tjenester som løser kundenes viktigste funksjonelle, emosjonelle og sosiale behov gjennom suverene kundereiser. 


Og de gjør det på en så god måte at brukerne blir entusiastiske og lojale, og anbefaler dem til andre gjennom å dele gode historier. 

Men de slår seg ikke til ro med det. De har løpende planer for å utvikle nye og enda bedre forretningsmodeller og kundereiser for å møte morgendagens økende krav til produkter, tjenester, service, tilgjengelighet og brukervennlighet. 

Fellesnevneren for disse virksomhetene er at de bruker design thinking som metodikk for å utvikle sine forretningsmodeller, verdiløfter, produkter og tjenester basert på empati for menneskers behov, evner og atferd.

De har tydelige strategier og mål for posisjonering, merkevarebygging og kommunikasjon, og vinner kunder gjennom taktisk bruk av produkt, pris, distribusjon, design, kommunikasjon og teknologi – i suverene kundereiser.

GRATIS E-BOK:
SLIK JOBBER UOVERVINNELIGE VIRKSOMHETERuovervinnelige virksomheterGjør som de beste i verden:

Tenk som designere, innovér som forskere, planlegg som hærførere og spill som et symfoniorkester.

Alt for å skape suverene kundeopplevelser.
Les boken GRATIS her

BLI en UOVERVINNELIG virksomhet


Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av hva vi kan hjelpe deg med for å skape suverene kundeopplevelser.

 
Ta kontakt